رد کردن لینک ها

01

مشاوره

مشاوره مقدماتی و پرسش و پاسخ با هدف آشنایی با اهداف و نیازها.
02

بررسی

بررسی موقعیت فعلی کسب و کار و جایگاهش در میان رقبا.
03

راه‌کار

عیب‌یابی، تحلیل و ارائه‌ی راه‌کار و استراتژی متناسب به کسب و کار.
04

طراحی و تولید

تولید محتوای پیوسته و طراحی کمپین‌های دوره ای و اجرای آن.
05

گزارش

ارائه‌ی گزارش پیشرفت و گفتگوی متقابل برای افزایش تاثیرگذاری.
بازگشت به بالای صفحه